Přídáváme létům život. Přispíváme k tomu, aby i podzim života byl KRÁSNÝM VĚKEM.

Pobytové sociální služby pro seniory v Domově Libuše.
Poradenská a konzultační činnost pro seniory a jejich blízké.
Výchovně vzdělávací aktivity, organizování a zajišťování kulturních akcí a vzdělávacích programů
a kurzů pro seniory.

Libuše Bendová

Libuše Bendová

Paní Libuše se narodila 19. srpna 1927 jako jediné dítě do rodiny Václava a Zdeňky Bendových. Tatínek Václav, obchodník s kancelářskými a papírnickými potřebami, věřil, že jeho dcera převezme odchod v Žitné ulici v Praze.

Svůj profesní však život spojila s prací ve zdravotnictví, které se stalo jejím životním posláním. Při svém působení na Děkanátu fakulty všeobecného lékařství UK v Praze se seznámila mimo jiné s prof.  MUDr. Evženem Skalou a prof. MUDr. Zdeňkem Dienstbierem, zakladateli Ligy proti rakovině. V roce 1993 se paní Bendová stala zakladatelkou a prezidentkou Nadace Ligy proti rakovině a poskytla jí nemalé finanční prostředky a prostory v domě v Mánesově ulici v Praze.

Dlouhý čas po odchodu do důchodu věnovala péči o svou nemocnou matku. Právě tato péče a zkušenosti ze zdravotnického prostředí ji přivedly k myšlence poskytnout po své smrti 7. května 2008 část peněžních prostředků na vybudování zařízení pro nemocné seniory. Jelikož jí osud nedopřál mít vlastní rodinu,  rozhodla se realizovat svůj záměr prostřednictvím svých nejbližších přátel, rodiny pana JUDr. Františka Rydla z Prahy. Proto mohl v Kratonohách vzniknout domov pro seniory, který nese její jméno, DOMOV LIBUŠE.           

Lenka Antošová

Lenka Antošová

Moje krásná a usměvavá maminka Laďka dostala před lety infarkt. Těžký a rozsáhlý, se srdeční zástavou. Po třech týdnech bezvědomí jsme se dozvěděli diagnózu: posthypoxická encefalopatie. Můj život se tak obrátil úplně naruby a jeho středobodem se na devět let stala péče o ni. Tehdy jsem se poprvé setkala s pomocí určenou seniorům a jejich rodinám - se sociálními službami.

Některé služby byly opravdu úžasné a lidé v nich báječní. Právě tyto služby a tito lidé se stali inspirací pro mé rozhodnutí spojit svůj život se sociálními službami a zasvětit jej péči o seniory, kteří se tak jako moje statečná maminka nemohou o sebe postarat a přitom chtějí důstojně a hezky žít. Proto spolu s rodinou a přáteli budujeme DOMOV LIBUŠE. Vím, že maminka se na nás dívá z nebe, usmívá se a je na nás pyšná.

Informace o přijetí

Spolupracujeme s těmito subjekty

Obec Kratonohy

Obec Kratonohy se nachází v okrese Hradec Králové. Skládá se z vlastních Kratonoh a místní části Michnovka. Žije zde cca 590 obyvatel.

Spolek pro Kratonohy

V současnosti má sdružení celkem 35 členů. Za finanční podpory Obce Kratonohy pořádá Spolek pro Kratonohy akce pro rodiny a občany obce.

KRC Sedmikráska

Křesťanské rodinné centrum Sedmikráska o.s. je místo, které podporuje rodiny a matky na mateřské dovolené, aby mohly období raného mateřství plnohodnotně prožít, nikoliv izolovaně přežít.

Městská knihovna Slavoj

Knihovna vyhlášená moderními službami, překrásným interiérem, bohatým knihovním fondem a především přátelským přístupem ke všem skupinám uživatelů.