Další spolkové aktivity a služby

Realizujeme veškeré zákonné a dostupné kroky k zajištění důstojného života seniorů, k ochraně jejich práv a uspokojování jejich potřeb. Zabezpečujeme péči o seniory prostřednictvím zařízení odpovídajícího jejich věku, zdravotnímu stavu a potřebám.
 
Vykonáváme poradenskou, konzultační a informační činnost, vydavatelskou, vzdělávací a lektorskou činnost. Dále také výchovně - vzdělávací činnost, organizování kulturních akcí a vzdělávacích programů.

 • Kurzy trénování paměti

 • Právní a finanční poradna pro seniory

 • Cestopisné besedy a promítání

 • Kurzy trénování paměti

  Kurzy jsou určené seniorům, kteří si chtějí udržet duševní svěžest. Jejich součástí je zvládání paměťových technik a cvičení a také pocit uspokojení z vlastních znovuobjevených schopností. V kurzech se mohou účastníci nejen vzdělávat a učit, ale také získávat podněty k dalšímu samostudiu, navazovat nová přátelství a pobavit se.

  Zajišťují Mgr. Ludmila Valešová, Mgr. Marta Staníková

  Právní a finanční poradna pro seniory

  Poradenství v oblasti příspěvků, výhod a pomůcek pro seniory, invalidních a starobních důchodů,  možnostech a nabídkách péče a služeb pro seniory a jejich blízké a ve specifikách pracovně právních vztahů a občanském právu.

  Zajišťují JUDr. František Rydlo, Mgr. Ludmila Valešová, Mgr. Lenka Václavíková Antošová

  Cestopisné besedy a promítání

  Cestopisné pořady určené nejen pro seniory. Povídání o zajímavých místech České republiky a celého světa, seznamování s místními zvyky, zvláštnostmi, přírodními krásami, kulturou a historií.

  Zajišťuje Bc. Tereza Antošová a hosté

 • Literární pořady a besedy

 • Výtvarné dílny

 • Exkurze a výlety

 • Literární pořady a besedy

  Komponované pořady věnované české a světové literatuře, významným i zapomenutým autorům, jejich životu, zajímavostem, neznámým skutečnostem a především jejich dílům.

  Zajišťují Mgr. Lenka Václavíková Antošová, Mgr. Marta Staníková a hosté

  Výtvarné dílny

  Tvořivé dílny určené všem aktivním seniorům, jejich kreativním vnoučatům, ale i dalším rodinným příslušníkům. Dílny dávají možnost vyzkoušet a naučit se tradiční i nové výtvarné techniky a nápady.

  Zajišťuje Bc. Tereza Antošová

  Exkurze a výlety

  Zahrnují nejenom cestování a návštěvy zajímavých míst, pamětihodností a událostí v blízkém i širokém okolí. Exkurze jsou určeny zejména pro obyvatele Domova Libuše, jejich rodinné příslušníky a seniory Mikroregionu Urbanická brázda.

  Zajišťují členové spolku Krásný věk

Informace o přijetí